Odrzykoniacy
Nowy Zeszyt Odrzykoński 27/2020

Z radością ogłaszamy, że ukazał się kolejny numer Zeszytów Odrzykońskich 27/2020. Jest to numer szczególny, ponieważ jego przygotowanie do druku i wydanie splatają się z obchodami osiemdziesiątej rocznicy rozpoczęcia tragicznej w skutkach akcji deportacyjnej Polaków na Sybir. Bolesław Typrowicz autor niniejszej publikacji pt. "Przetrwać i wrócić – wspomnienia z łagrów", opierając się na swoich własnych przeżyciach oraz na opowieściach swojej Matki i pozostałych członków rodziny, opisał gehennę, jaką przeszedł on sam i jego bliscy podczas pobytu na Sybirze. Pomimo tego, że od tamtych zdarzeń minęło już wiele lat, pamięć o nich pozostała bardzo silna. Czytelnika mogą zaskoczyć szczegółowe opisy wydarzeń, ale jednocześnie będzie on mógł zrozumieć ogrom przeżyć, które towarzyszyły zesłańcom od momentu wywiezienia na Sybir aż do chwili powrotu. Polecamy tę lekturę szczególnie w tym okresie narodowej kwarantanny, kiedy często narzekamy, że musimy zostać w domu. Lektura Zeszytu Odrzykońskiego z pewnością sprawi, że popatrzymy na tę sytuację zupełnie z innej perspektywy.

 

 
Radosnych Świąt Wielkanocnych

 
IV Zjazd Rodu Grzybałów - Epilog

Na IV Zjazd Rodu Grzybałów do Dworu w Kopytowej k/Krosna, zaproszenie otrzymała nasza kuzynka Ilona z Turków JUCHOWA wraz z Jej synem Przemysławem Juchą. Względy rodzinne i zdrowotne uniemożliwiły Jej jednak uczestnictwo w naszym ostatnim zjeździe , który odbył się we wrześniu 2019 roku.

Ilona Jucha jest wdową po prof. dr inż. Stanisławie Jusze (1930-2003), profesorze geologii a także dziekanie Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH w Krakowie. Profesor dr inż. Stanisław Jucha – Odrzykonianin z urodzenia, a Krakowianin z wyboru, pozostaje osobą wielce zasłużoną dla Stowarzyszenia Odrzykoniaków: był jednym z założycieli Stowarzyszenia a także pomysłodawcą i redaktorem pierwszego numeru Zeszytów Odrzykońskich, jak również aż do śmierci, przewodniczącym ich zespołu redakcyjnego. Na marginesie wspomnę, że łączą mnie z profesorem bliskie więzy pokrewieństwa; mój dziadek Jan Franciszek Grzybała (1862-1936) i dziadek profesora Józef Grzybała (1877-1926) to rodzeni bracia.

Jako organizator wspomnianego IV Zjazdu Rodu Grzybałów, który odbył się w Kopytowej, będąc w Krakowie 18 października 2019 roku postanowiłem odwiedzić Panią Profesorową Ilonę Juchę. W czasie spotkania przekazałem Jej płytę z nagraniem z naszego zjazdu. Ponadto w trakcie bardzo serdecznej rozmowy rodzinnej, opowiedziałem o naszym ostatnim zjeździe. Mówiłem o świetnej atmosferze, o najnowszych odkryciach dotyczących historii naszego Rodu które zostały podane do szerokiej wiadomości zainteresowanych. Uchyliłem również rąbka tajemnicy: V Jubileuszowy Zjazd chcę zrobić na Zamku Odrzykońskim we wrześniu 2020 roku. Planuję wówczas zwiedzanie zamku dolnego a także muzeum zamkowego, połączone ze spotkaniem przy biesiadnym stole, które ma odbyć się w dawnej wartowni zamkowej. Oczywiście kuzynkę Ilonę Juchę wraz z Jej synem zaprosiłem na planowany V Zjazd rodzinny.

Jacek Grzybała

 
 12345678910 

Strona 1 z 21
k