Dnia 20 października 2019 r. odbyła się w Odrzykoniu uroczystość uhonorowania repliką Gwiazdy Przemyśla symbolicznej tablicy poświęconej ks. płk. Józefowi Panasiowi znajdującej się na grobowcu rodziny Szarków.

Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji ks. płk. Józefa Panasia, koncelebrowana przez ks. prałata Stanisława Czenczka i księdza proboszcza Krzysztofa Pietrasza. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości w asyście pocztów sztandarowych, orkiestry i strażaków OSP Odrzykoń udali się pod tablicę pamiątkową poświęconą naszemu Rodakowi znajdującą się na budynku Muzeum Wsi, gdzie delegacje Stowarzyszenia Odrzykoniaków, rodziny ks. Panasia i gości z Przemyśla złożyły wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu w Odrzykoniu, przy grobowcu rodziny Szarków. Grobowiec ten jest jednocześnie grobem symbolicznym ks. płk. Józefa Panasia oraz jego kuzyna, kpt. Józefa Bardzika. Na tablicy pamiątkowej ufundowanej przez rodzinę Szarków, została przymocowana replika Gwiazdy Przemyśla, odznaczenia, które ks. płk. Józef Panaś otrzymał za organizację odsieczy i walk w obronie Przemyśla i Ziemi Przemyskiej w latach 1918 – 1919. Pan Władysław Szarek opowiedział genezę ufundowania tablicy ks. Panasiowi przez swojego ojca, a pan Jan Szarek, który opiekuje się grobowcem, wspominał jak wielkie znaczenie dla całej rodziny ma upamiętnienie ich krewnych – ks. płk. Józefa Panasia i kpt. Józefa Bardzika.

Tablicę uhonorowało repliką Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu realizując projekt „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”. Prezes TPPiR, pani Bogusława Pieczyńska opowiedziała o tym projekcie realizowanym przez Towarzystwo, a następnie dokonała aktu przekazania repliki Gwiazdy Przemyśla nr 204 ks. płk. Józefa Panasia na ręce Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbary Guzek. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobowcu, po czym wszyscy udali się do Domu Kultury na dalszą część uroczystości. Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków powitała gości, wśród których znaleźli się m.in. radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego dr Dariusz Sobieraj, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, radni powiatu krośnieńskiego Iwona Stefanik i Andrzej Dziugan, wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, przewodniczący rady Gminy Józef Zięba i radni z Odrzykonia a także liderzy odrzykońskich organizacji, władze szkoły i przedszkola, kilkuosobowa grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, rodzina ks. Panasia oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu ukazała postać ks. płk. Józefa Panasia, jego życie i działalność jako kapelana II Brygady Legionów Polskich i wielkiego patriotę.

Po pięknej i wzruszającej części artystycznej odbyła się prezentacja książki wydanej przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków „ Ks. płk. Józef Panaś – kapelan, żołnierz, ludowiec i polityk”. Na zakończenie uroczystości wszyscy poczęstowali się pysznym tortem, który przywieźli goście z Przemyśla.


Foto Galeria