Na IV Zjazd Rodu Grzybałów do Dworu w Kopytowej k/Krosna, zaproszenie otrzymała nasza kuzynka Ilona z Turków JUCHOWA wraz z Jej synem Przemysławem Juchą. Względy rodzinne i zdrowotne uniemożliwiły Jej jednak uczestnictwo w naszym ostatnim zjeździe , który odbył się we wrześniu 2019 roku.

Ilona Jucha jest wdową po prof. dr inż. Stanisławie Jusze (1930-2003), profesorze geologii a także dziekanie Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH w Krakowie. Profesor dr inż. Stanisław Jucha – Odrzykonianin z urodzenia, a Krakowianin z wyboru, pozostaje osobą wielce zasłużoną dla Stowarzyszenia Odrzykoniaków: był jednym z założycieli Stowarzyszenia a także pomysłodawcą i redaktorem pierwszego numeru Zeszytów Odrzykońskich, jak również aż do śmierci, przewodniczącym ich zespołu redakcyjnego. Na marginesie wspomnę, że łączą mnie z profesorem bliskie więzy pokrewieństwa; mój dziadek Jan Franciszek Grzybała (1862-1936) i dziadek profesora Józef Grzybała (1877-1926) to rodzeni bracia.

Jako organizator wspomnianego IV Zjazdu Rodu Grzybałów, który odbył się w Kopytowej, będąc w Krakowie 18 października 2019 roku postanowiłem odwiedzić Panią Profesorową Ilonę Juchę. W czasie spotkania przekazałem Jej płytę z nagraniem z naszego zjazdu. Ponadto w trakcie bardzo serdecznej rozmowy rodzinnej, opowiedziałem o naszym ostatnim zjeździe. Mówiłem o świetnej atmosferze, o najnowszych odkryciach dotyczących historii naszego Rodu które zostały podane do szerokiej wiadomości zainteresowanych. Uchyliłem również rąbka tajemnicy: V Jubileuszowy Zjazd chcę zrobić na Zamku Odrzykońskim we wrześniu 2020 roku. Planuję wówczas zwiedzanie zamku dolnego a także muzeum zamkowego, połączone ze spotkaniem przy biesiadnym stole, które ma odbyć się w dawnej wartowni zamkowej. Oczywiście kuzynkę Ilonę Juchę wraz z Jej synem zaprosiłem na planowany V Zjazd rodzinny.

Jacek Grzybała