Odrzykoniacy
Bieg Niepodległości

18 listopada 2018 r., dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz upamiętnienia postaci naszego wielkiego Rodaka, ks. płk. Józefa Panasia, odbył się w Odrzykoniu Bieg Niepodległości.

Organizatorem Biegu było Stowarzyszenie Odrzykoniaków przy współudziale OSP z Odrzykonia. Trasa biegu wynosiła 5 km i prowadziła głównymi ulicami Odrzykonia: ul. ks. Józefa Panasia, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Marii Konopnickiej, ul. Władysława Jagiełły, ul. Armii Krajowej i ul. Jana Pawła II. Start i meta były na placu przed Domem Kultury w Odrzykoniu.

W konkurencji „bieg” wystartowało 125 biegaczy w w konkurencji „nordic walking” wystartowało 24 zawodników. Zawodnicy rywalizowali w wielu kategoriach wiekowych oraz w kategorii „open”. Piękne puchary ufundował Wójt Gminy Wojaszówka, p. Sławomir Stefański. Wręczył on także puchary dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika Gminy Wojaszówka w obu konkurencjach. Puchary dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika z Odrzykonia ufundował i wręczył sołtys Odrzykonia p. Jan Krygowski. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy poszczególnych kategorii, oprócz pucharów, także albumy i książki ufundowane przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków.

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała Maltańska Służba Medyczna oraz strażacy OSP Odrzykoń.

Mieszkańcy Odrzykonia licznie dopingowali zawodników na całej trasie biegu oraz na mecie.

 
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

 

W sobotnie popołudnie, 17 listopada, w Domu Kultury w Odrzykoniu odbyło się spotkanie w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, podczas którego wspólnie z Orkiestrą Dętą, zespołami śpiewaczymi „Odrzykonianki” i „Teraz My. Odrzykonianki” oraz kapelą „Synkole” mieszkańcy Odrzykonia zaśpiewali pieśni patriotyczne. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Odrzykoniaków oraz dyrektor GOKiR p. Lucyna Pelczarska.

Na wstępie zebranych powitała Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek, która podkreśliła, że pieśni patriotyczne stanowią istotną część dziedzictwa kulturowego naszego narodu i są prostym w wyrazie symbolem naszej tożsamości narodowej.

Pieśni patriotyczne towarzyszyły Polakom zarówno w czasach pokoju i radości, jak i wojen i nieszczęść, które przez lata doświadczały naszą ojczyznę. Ich zadaniem na przestrzeni dziejów było podtrzymywać na duchu, krzepić, pielęgnować okruchy polskości zaklęte w dźwiękach i słowach. Pieśni znaczyły wiele dla żołnierzy. Walczący znajdowali ogromne wsparcie we wspólnym śpiewaniu, bo wzajemne śpiewanie i walka w imię tych samych wartości, podkreślały poczucie wspólnoty i dawały wiarę w zwycięstwo. Pieśń i piosenka patriotyczna od zawsze łączyła naród, dawała nadzieję i wzmacniała patriotycznego ducha Polaków. Oskar Kolberg – polski etnograf, folklorysta i kompozytor powiedział „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć”.

Prezes Barbara Guzek zaznaczyła, że dzisiejszy patriotyzm nie ma tak heroicznego charakteru, jak to było za czasów poprzednich pokoleń walczących zbrojnie o wolność, ale nasze pokolenie stało się spadkobiercami pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległość i wolność naszego kraju. Szanujemy naszych przodków oraz ich dokonania, a utwory patriotyczne pozwalają nam identyfikować się z bohaterami tamtych dni, dzięki którym dziś żyjemy w wolnej Polsce.

Wspólne śpiewanie przeplatane było występami odrzykońskich artystów. Pięknie zaprezentowały się w ludowych strojach i zaśpiewały a capella panie z zespołu „Odrzykonianki” oraz dziewczynki z zespołu „Teraz My. Odrzykonianki”, które przygotowuje do występów p. Renata Wojnarska. W zespole Odrzykonianki zaprezentowały się panie: Lidia Czekańska, Grażyna Wolińska, Teresa Cebula, Maria Zajchowska, Kazimiera Wajda i Waleria Wojnarska. Zebrani z radością wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej z Odrzykonia pod batutą p. Edwarda Cymermana. Na scenie zaprezentowała się także kapela „Synkole”, która swoją muzyką i śpiewem uświetniła nasze spotkanie. Kapela wykonała kilka utworów ludowych i spotkała się z dużym aplauzem publiczności. Liderem kapeli jest p. Jan Gaj, a w skład zespołu wchodzą młodzi muzycy: Angelika Pelczar, Ania Krygowska, Tomasz Juszczęć, Tomasz Blicharczyk i Tomasz Winnicki.

Wszyscy uczestnicy spotkania mogli się w tym dniu poczuć artystami i wspólnie pośpiewać. Teksty pieśni, przygotowane przez p. Roberta Zawiszę, wyświetlane były na dużym ekranie. Koncert prowadziły panie Lucyna Pelczarska i Barbara Guzek.

Przypomnieliśmy pieśni i piosenki, które śpiewano niegdyś w polskich domach, pieśni, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych. Zaśpiewaliśmy od serca, co nam w duszy gra.

Spotkanie zintegrowało mieszkańców Odrzykonia i naszych artystów wokół muzycznych tradycji patriotycznych. Przy kawie, herbacie i ciasteczkach można było wymienić wrażenia i miło spędzić wieczór.

Foto Galeria

 
Święto Niepodległości w Odrzykoniu

Narodowe Święto Niepodległości to dla nas Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność. W tym roku to święto miało jeszcze większy wymiar, gdyż obchodziliśmy 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości. 11 listopada 2018 r. w Odrzykoniu świętowaliśmy bardzo uroczyście.

O godz. 10.45 na placu przed Domem Kultury w asyście Orkiestry Dętej, strażaków OSP, pocztów sztandarowych, zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego i uroczyście wciągnięto na maszt flagę Polski, a następnie wszyscy udali się do kościoła parafialnego.

O godz. 11.00 rozpoczęła się msza św. w intencji ks. płk. Józefa Panasia oraz Odrzykoniaków poległych w walce o niepodległość naszej ojczyzny koncelebrowana przez ks. proboszcza Krzysztofa Pietrasza, ks. wikariusza Pawła Pernala oraz naszego rodaka ks. Władysława Wojnara. O godz. 12.00, tak jak w całej Polsce, przy dźwiękach orkiestry dętej zebrani odśpiewali Hymn Polski. Była to bardzo podniosła i wzruszająca chwila.

Po mszy św. odbyło się odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci ks. płk. Józefa Panasia. Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek powitała zebranych na placu przed Muzeum Wsi w Odrzykoniu, na którego ścianie została umieszczona tablica i po krótkiej prezentacji postaci ks. płk. Panasia podziękowała mieszkańcom oraz dr. Dariuszowi Sobierajowi – wiceprzewodniczącemu Sejmiku Wojewódzkiego za ufundowanie tablicy pamiątkowej. Mosiężna, odlewana i szlifowana tablica została wykonana w pracowni artystycznej Artforma pani Anety Bartosiuk – Szarlej w Kleosinie. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: krewna ks. Panasia – p. Bronisława Guzek, Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański oraz prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek. Tablicę poświęcił ks. proboszcz Krzysztof Pietrasz. Następnie delegacje Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków złożyły wiązankę kwiatów i znicze pod tablicą pamiątkową.

Jak co roku, uroczyście złożono wiązanki kwiatów pod Pomnikami Pamięci z I i II wojny światowej oraz pod tablicą upamiętniającą Odrzykoniaków walczących w kampanii wrześniowej 1939 r.

Następnie, w pięknym orszaku na czele z orkiestrą dętą, pocztami sztandarowymi i strażakami wszyscy udali się na uroczystą akademię do Domu Kultury. Każdy z uczestników otrzymał biało – czerwony kotylion przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu.

Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków powitała serdecznie przybyłych na uroczystość mieszkańców Odrzykonia oraz zaproszonych gości. Zaproszenie przyjęli Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego i sołtys Odrzykonia Jan Krygowski, członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie Iwona Stefanik, skarbnik Gminy Wojaszówka Danuta Daszykowska, członek Zarządu Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD Aleksander Daszykowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojaszówka Paweł Gaj oraz radni w osobach: Krystyna Banaś, Katarzyna Blicharczyk – Marszałek, Stanisław Bienia i Maciej Krawiec. Obecni byli także dyrektor GOKiR w Wojaszówce Lucyna Pelczarska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu Piotr Guzek i wicedyrektor Dorota Hedesz a także dyrektor SP w Łękach Strzyżowskich Renata Grząsiak i dyrektor SP w Ustrobnej Joanna Nowak. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również liderów organizacji działających w Odrzykoniu, przybyli: przewodnicząca KGW Lucyna Jucha, prezes OSP Tomasz Urbanek, naczelnik OSP Bronisław Danek, kapelmistrz Orkiestry Dętej Edward Cymerman, Prezes Gminnego Koła PSL Andrzej Zawisza oraz Prezes Koła Łowieckiego „Sokół” Zbigniew Guzek. Na uroczystość przybyli też krewni ks. płk. Józefa Panasia i liczni mieszkańcy Odrzykonia.

Okolicznościowy referat o odzyskaniu przez Polskę niepodległości i odrzykońskich legionistach wygłosił historyk p. Ludwik Łach. Referat był dla wszystkich wspaniałą lekcją patriotyzmu i historii.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wojaszówka Sławomir Stefański, który podkreślił, jak ważne było dla naszej ojczyzny odzyskanie niepodległości.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, a największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem były utwory muzyczne, polskie pieśni patriotyczne. Uczniowie - artyści tego wzruszającego montażu słowno - muzycznego zebrali zasłużone brawa od publiczności. Do występów przygotowali uczniów nauczyciele: Joanna Cymerman, Anna Jakubik, Joanna Typrowicz, Dorota Guzek, Elżbieta Rodzinka i Władysław Niźnik.

W dalszej części Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek wręczyła pamiątkowy grawerton panu Ludwikowi Łachowi za włączenie się w uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Pan Ludwik Łach opracował i przygotował materiały do Zeszytu Odrzykońskiego nr 26 „Na drodze do Niepodległości. Odrzykoński czyn legionowy”. Zarząd Stowarzyszenia Odrzykoniaków ufundował pamiątkowe grawertony również dla dr. n. med. Dariusza Sobieraja, który pomógł finansowo w ufundowaniu tablicy pamiątkowej ks. płk. Józefa Panasia oraz dla p. Przemysława Juchy, który opracował materiały do książki o ks. płk. Panasiu a także dla prezesa Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD p. Jerzego Stanisława Moskwy, który pomógł finansowo w wydaniu książki o naszym rodaku, która ukaże się już niebawem.

Następnie p. Katarzyna Blicharczyk – Marszałek przedstawiła wyniki międzyszkolnego konkursu wiedzy o ks. płk. Józefie Panasiu, po czym wręczono uczniom nagrody i wyróżnienia. I miejsce w konkursie zdobyła Amelia Cymerman, II miejsce Eliza Lenik, a III miejsce exe quo Dominik Śliwka i Julia Jakubczyk. Nagrody książkowe ufundował p. Andrzej Dziugan a markowe długopisy firmy Parker ufundowało Stowarzyszenie Odrzykoniaków. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu Piotr Guzek wręczył również uczniom nagrody w szkolnym konkursie wiedzy o Polsce.

Prezes Barbara Guzek podziękowała wszystkim za przybycie i zaangażowanie w przygotowanie tej patriotycznej uroczystości.

Akademię zakończono pięknym pokazem tańca z flagami, który przygotowali młodsi uczniowie ze szkoły w Odrzykoniu, natomiast starsi uczniowie zatańczyli poloneza.

Uczestnicząc w obchodach Święta Niepodległości daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

 

Foto Galeria

 
 12345678910 

Strona 5 z 21
k