Odrzykoniacy
III Zjazd Rodu Grzybałów
ZJAZD III 2017 - 16.09.2017 - godzina 15:00

Program:


1. Indywidualne odwiedzanie grobów bliskich.
2. Indywidualne nawiedzenie kościoła parafialnego w Odrzykoniu,
obejrzenie witrażu za głównym ołtarzem ufundowanego przez Ród
Grzybałów.
3. Zbiórka o godz. 15:00 w Hotel Restauracji "ARTIS" w
Moderówce nr 307 nr. kontaktowy do hotelu 1343312384.
4. Oficjalne rozpoczęcie spotkania.
5. Krótkie indywidualne przedstawienie się przybyłych uczestników III
Zjazdu.
6. Przedstawienie nieznanych wcześniej ciekawostek z życia pradziadków.
7. Przedstawienie najnowszych notek biograficznych o osobach z Rodu
Grzybałów.
8. Przybliżenie zjawiska emigracji zarobkowej w XIX i XX wieku na
konkretnych przykładach.
9. Udzielenie głosu zaproponowanym gościom oraz członkom Rodu.
10. Msza Św. w intencji uczestników będzie zamówiona w dniu 17.09.2017
o godz.11.00
Komitet organizacyjny Rodu Grzybałów
Przewodnicząca: Lucyna Jawor
Członkowie: Teresa Grzybała, Jacek Grzybała, Jacek Blicharczyk

Prośby organizatorów:

W celu zarezerwowania wystarczającej ilości miejsc prosimy zainteresowane
osoby i rodziny o zgłaszanie się telefoniczne lub e-mailowo. Szybkie
zgłoszenie ułatwi nam organizację.
Telefonicznie prosimy kontaktować się najlepiej w godzinach wieczornych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10.09.2017r.
 
11 listopada - Święto Niepodległości

Zapraszamy wszystkich Odrzykoniaków na uroczystą Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny o godz. 10.00, a po Mszy św. złożymy kwiaty pod Pomnikami Pamięci w Odrzykoniu.

 
7 sierpnia - promocja Zeszytu Odrzykońskiego nr 24

Dnia 7 sierpnia 2016 r. w Muzeum Wsi w Odrzykoniu odbyła się promocja nowego Zeszytu Odrzykońskiego „Wiersze wybrane” rodzimych poetek: pani Genowefy Malskiej, Izabeli Kustroń i Olgi Gajewskiej – Gulewskiej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ksiądz proboszcz Jan Rydzik, ksiądz wikary Mariusz Niemiec, pani Krystyna Kozik – przewodnicząca Rady Gminy Wojaszówka oraz radni z Odrzykonia- p. Małgorzata Blicharczyk, p. Katarzyna Blicharczyk – Marszałek i p. Stanisław Bienia a także skarbnik gminy p. Danuta Daszykowska, p. Aleksander Daszykowski – członek Zarządu Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD, dyrektor Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu p. Piotr Guzek oraz wicedyrektor p. Dorota Hedesz, p. Lucyna Pelczarska dyrektor GOKiR, p. Lucyna Jucha przewodnicząca KGW w Odrzykoniu, p. Tomasz Urbanek – prezes OSP, p. Bronisław Danek – naczelnik OSP, p. Edward Cymerman – kapelmistrz Orkiestry Dętej, członkowie Stowarzyszenia Odrzykoniaków, mieszkańcy Odrzykonia i goście przebywający na wakacjach w naszej miejscowości.

Zebranych powitała prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków, p. Barbara Guzek. Na wstępie zaprezentowała Zeszyty Odrzykońskie podkreślając, że w tym roku przypada 20. rocznica wydawnictwa. Podkreślając ogromne zasługi p. Ludwika Łacha w redagowaniu Zeszytów Odrzykońskich, prezes stowarzyszenia podziękowała p. Łachowi oraz całemu Zespołowi Redakcyjnemu za duży wkład pracy nad wydawnictwem. Następnie wręczono pamiątkowe albumy za długoletnią pracę w Zarządzie Stowarzyszenia Odrzykoniaków przyczyniającą się do kultywowania historii, tradycji i kultury naszej małej ojczyzny – Odrzykonia, p. Zofii Korona, p. Irenie Guzek i p. Ludwikowi Łachowi.

Następnie prezes Barbara Guzek zaprezentowała nowy Zeszyt Odrzykoński nr 24 „Wiersze wybrane”, podkreślając, że raz na jakiś czas warto odpocząć od czytanej tomami prozy i zagłębić się w poezję, którą cechuje wysoki poziom ekspresji i estetyki.

Recytacje wierszy poetek poprzedziły prezentacje ich sylwetek. Pani Zofia Korona przedstawiła sylwetkę pani Genowefy Malskiej, która swoją twórczością nawiązuje do rodzimych tradycji ludowych. Następnie w wykonaniu poetki usłyszeliśmy wybrane wiersze „Matka” i „Lato”. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków recytowali wiersze pani Malskiej „Wspomnienie o Ojcu Świętym”, „Ojczyzna” i „Legenda odrzykońska”. Dalszą część twórczości poetki wyśpiewały panie z zespołu śpiewaczego Odrzykonianki, z którym związana jest pani Genowefa, dla którego pisze teksty okolicznościowe. Wysłuchaliśmy m.in. pieśni „Ku czci Ojca Świętego” oraz o Stowarzyszeniu Odrzykoniaków.

Kolejną poetką, której poezje prezentujemy w Zeszycie Odrzykońskim nr 24 jest pani Izabela Kustroń. Sylwetkę poetki przedstawiła jej siostrzenica, pani Urszula Załucka. Wyrecytowała ona również wzruszający wiersz „Znak białej laski”, który nosi w sobie echa osobistych przeżyć poetki. Zebrani mieli okazję posłuchać także innych wierszy pani Kustroń w wykonaniu koleżanek i kolegów z naszego stowarzyszenia, takich jak: „Cześć Maryi w maju”, „Polska dziewczyna w wiejskim stroju”, „Moja rodzinna wieś”, „Żal mi lata” i „Miłość piękna”.

Następnie wysłuchano krótkiego koncertu wiolonczelisty, pana Józefa Małeckiego. W jego wykonaniu usłyszeliśmy Polonez Ogińskiego „Pożegnanie Ojczyzny” oraz Czardasza Montiego.

Sylwetkę trzeciej z poetek, której wiersze opublikowane zostały w Zeszycie Odrzykońskim, pani Olgi Gajewskiej – Gulewskiej”, przedstawił p. Ludwik Łach. Posłuchaliśmy również recytacji kilku wybranych wierszy poetki: „Cienie pamięci”, „Człowiek – legenda – o księdzu Panasiu”, „Impresje o Zamku Odrzykońskim i Prządkach”, „Będę wierna” oraz „Muzyki czar”. Była też okazja do wspomnienia długoletniego członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków i przewodniczącego Zespołu Redakcyjnego Zeszytów Odrzykońskich ś.p. prof. zw. dr. inż. AGH w Krakowie Stanisława Juchy, któremu poetka dedykowała wiersz „Conceptus est homo”.

Kolejnym punktem programu był koncert skrzypcowy Odrzykoniaka  Pawła Krygowskiego, który pięknie zagrał koncert Karla Dittersdorfa i melodię Glucka.

Po refleksyjnych, lirycznych wierszach przyszła pora na nieco lżejszy repertuar. W poezji pani Genowefy Malskiej można odnaleźć też humor, satyrę i pogodną ironię, o czym przekonaliśmy się słuchając zespołu Odrzykonianki w piosence o Maćku.

Część oficjalną zakończyła prezes Stowarzyszenia Barbara Guzek podziękowaniami skierowanymi do poetek i ich rodzin, recytatorów, muzyków, członków Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków, którzy zorganizowali uroczystość. Podziękowała również Zespołowi Redakcyjnemu za pracę nad Zeszytem nr 24 i wszystkim Odrzykoniakom i gościom za przybycie na jego promocję.

Następnie zgromadzeni goście mogli obejrzeć wystawę „Rodzina Odrzykońska na starej fotografii”, o której wcześniej mówił p. Ludwik Łach.

Na zakończenie uroczystości promocyjnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. W miłej i przyjemnej atmosferze, przy dźwiękach wiolonczeli, można było porozmawiać, podzielić się wrażeniami z uroczystości i wpisać do kroniki Stowarzyszenia Odrzykoniaków.

Foto Galeria

 
 12345678910 

Strona 9 z 17
k