Odrzykoniacy
Spotkanie w Muzeum Wsi -"Trzej bracia rodem z Odrzykonia"

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w Muzeum Wsi w Odrzykoniu - "Trzej bracia rodem z Odrzykonia" -wspomnienia członków rodziny o Józefie, Tomaszu i Franciszku Ferusiach.

 
"Ks. płk Józef Panaś - obrońca Polski i charyzmatyczny kapelan legionistów" - audycja radiowa z udziałem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Dnia 22 kwietnia 2018 r. w Muzeum Wsi w Odrzykoniu odbyło się spotkanie poświęcone osobie ks. płk. Józefa Panasia, wpisujące się w Rok tego wielkiego Odrzykoniaka, zainaugurowany uroczyście w 130 rocznicę Jego urodzin, w listopadzie 2017 r.

„Ks. płk Józef Panaś – obrońca Polski i charyzmatyczny kapelan legionistów” to tytuł audycji, która została odtworzona w naszym muzeum, a nagrana i wyemitowana była przez Polskie Radio w Chicago w kwietniu 2011 r. Gośćmi audycji byli historycy z Instytutu Historii i Nauk Politycznych w Białymstoku: prof. dr hab. Jan Snopko, prof. dr hab. Adam Dobroński, dr Stanisław Czerep i dr Jan Jerzy Milewski oraz prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków mgr Barbara Guzek. Audycję „na żywo” prowadzili dr Józef Kubit i dziennikarz Krzysztof Balcerowicz.

W dwugodzinnej audycji rozmówcy poruszyli wiele wątków z życia i działalności ks. płk. Józefa Panasia.

Pierwszą rozmówczynią była Barbara Guzek, prezes stowarzyszenia i krewna ks. Panasia, która mówiła o wpływie rodziny na rozwój osobowy i patriotyzm księdza, o jego walce z krzywdą i złem oraz ofierze życia w służbie Ojczyźnie, a także o związkach ks. Panasia z Odrzykoniem.

Dr Stanisław Czerep przedstawił ks. Józefa Panasia jako kapelana II Brygady Legionów Polskich podkreślając jego niezłomną postawę pomimo kontrowersji i konfliktów w obozie legionowym. Dr Czerep zacytował fragmenty „Nabożeństwa dla żołnierzy Legionów Polskich i dla młodzieży polskiej” opracowanego przez ks. Panasia, a następnie opowiedział o postawie księdza podczas procesu w Marmaros Szigiet. W dalszej kolejności mówił o udziale ks. Panasia w obronie Przemyśla w 1918 r. i obronie Lwowa w 1920 r.

Kolejny rozmówca, historyk, prof. dr hab. Jan Snopko, opowiedział o postanowieniach traktatu brzeskiego z 9 lutego 2018 r. i roli jaką odegrał ks. Panaś w organizowaniu sprzeciwu II Brygady Legionów wobec krzywdzących naród polski jego postanowień.

Dr Jan Jerzy Milewski rozwinął wątek zamachu majowego w 1926 r. i stosunku ks. Panasia do rządów sanacyjnych.

Ostatnim rozmówcą był prof. dr hab. Adam Dobroński, który mówił o działalności ks. Józefa Panasia w Polskim Stronnictwie Ludowym „Piast” a następnie w Stronnictwie Ludowym oraz działalności księdza jako redaktora gazety Grudziądzkiej. Ciekawym wątkiem w wystąpieniu profesora dr. hab. Adama Dobrońskiego było przedstawienie stanowiska ks. Panasia w sprawie polityki RP wobec Niemiec po akcie o nieagresji ze stycznia 1934 r. oraz o jego losach po wybuchu wojny, a szczególnie o udziale księdza Panasia w obronie Lwowa, organizowaniu partyzantki na Podkarpaciu, a także jego aresztowaniu i męczeńskiej śmierci.

Audycję wysłuchano w kameralnym gronie, a następnie przy kawie i herbacie była okazja do dyskusji i wymiany wrażeń po tej kolejnej, ciekawej lekcji historii.

 

 

 

 
Zeszyt Odrzykoński nr 25

Miło nam poinformować Państwa, że ukazał się jubileuszowy, 25 numer Zeszytów Odrzykońskich, który jest kolejną częścią cyku Odrzykoński Słownik Biograficzny "Z dziejów samorządu wiejskiego Odrzykonia: wójtowie, przewodniczący GRN i sołtysi wsi gminy, gromady i sołectwa Odrzykoń". Głównym autorem opracowania jest pan Stanisław Blicharczyk, były wieloletni radny i wójt gminy Wojaszówka. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas swojej działalności samorządowej , opracowane przez niego biogramy zasłużonych samorządowców związanych z Odrzykoniem, w pełni oddają specyfikę ich pracy na polu działalności społecznej i samorządowej.

Mamy nadzieję, że Zeszyt, który trafił do rąk Szanownych Czytelników, spotka się z ciepłym przyjęciem, nie tylko ze względu na swoje poznawcze walory, ale także jako przyczynek do przemyśleń na temat roli samorządności w funkcjonowaniu lokalnej społeczności.

 

 
 12345678910 

Strona 10 z 21
k