Zeszyt 14/2007

Zeszyt nr 14, którego autorką jest pani Zofia Korona, nosi tytuł Dzieje Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu 1939 – 2000. Kolejne rozdziały poświęcone są następującej tematyce:
- I – Oświata w Polsce w latach 1939 – 2000.
- II – Dzieje szkolnictwa w Odrzykoniu w latach 1939 – 2000.W tym rozdziale; Od szkoły parafialnej do szkoły 7-klasowej; Okupacja i tajne nauczanie; Szkoła w Odrzykoniu po wyzwoleniu; Budowa nowej szkoły; Nadanie szkole imienia Aleksandra Fredry; Szkoła w nowej strukturze – powołanie gimnazjum.
- III – Organizacje uczniowskie w szkole.
- IV – Działalność Komitetu Rodzicielskiego.
- V – Sylwetki kierowników i dyrektorów szkoły w Odrzykoniu w latach 1939 – 1990.
- VI - Kadra nauczycielska w szkole w Odrzykoniu w latach 1938 – 1990.

Całość udokumentowana została licznymi zdjęciami, które niejednemu z czytelników przypomną szkolne lata.

Ponadto w Zeszycie znajduje się, napisane przez pana Ludwika Łacha, wspomnienie pośmiertne poświęcone byłemu prezesowi Stowarzyszenia Odrzykoniaków Izydorowi Zajdlowi.