Zeszyt 15/2008

Zeszyt nr 15 pod tytułem Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu ma trzech autorów, a są nimi kolejno, pan Ludwik Łach – autor słowa wstępnego do czytelników oraz życiorysu Kazimierza Krasowskiego, pan Kazimierz Krasowski – mieszkaniec wsi interesujący się historią regionalną i autor licznych opracowań powstałych w związku z tymi zainteresowaniami, między innymi Historii Koła Gospodyń Wiejskich oraz pani Zofia Korona, która opracowała historię Koła od roku 1992 do czasu wydania Zeszytu, czyli roku 2008. W treści Zeszytu znajdziemy nie tylko informacje na temat rozwoju tej organizacji na terenie Odrzykonia, ale również zostajemy zapoznani ogólnie z życiem wsi pod koniec XIX i na początku XX wieku. Ponadto, obok skrupulatnie zaprezentowanej działalności organizacji, przedstawione zostały bliżej sylwetki kobiet sprawujących funkcję przewodniczących Koła. Całość wzbogacona została licznymi zdjęciami.