Zeszyt 16/2009

Zeszyt Odrzykoński nr 16 jest pierwszą częścią Odrzykońskiego Słownika Biograficznego. Nosi on tytuł Odrzykoniacy w Służbie Bożej i przedstawia sylwetki księży wywodzących się z Odrzykonia. Autorem Zeszytu jest pan Ludwik Łach, który całość poprzedził stosownym wstępem. We wprowadzeniu zapoznał czytelników z ideą powstania Słownika i koniecznością przypomnienia sylwetek tych Odrzykoniaków, którzy rozsławili swoją rodzinną wieś. W zeszycie zaprezentowanych zostało trzydziestu duchownych, którzy poświęcili swe życie Służbie Bożej i którzy swą posługę wypełniali nie tylko w kraju, ale także daleko poza jego granicami, w różnych czasach i różnych warunkach.