Zeszyt 13/2006

Zeszyt nr 13 nosi tytuł Dzieje szkolnictwa we wsi Odrzykoń w latach 1842 - 1939. Jego autorem jest Michał Winiarski, który wyraził zgodę na publikację swojej pracy magisterskiej.

W tekście znajdziemy informacje na temat rozwoju szkolnictwa na terenie naszej miejscowości, nauczycieli pracujących w Odrzykoniu w wymienionych wyżej, w tytule latach.

Poszczególne zagadnienia związane z tematem zostały opracowane w rozdziałach o następujących tytułach:
1. Zarys dziejów wsi Odrzykoń.
2. Sprawa oświaty w Galicji w dobie autonomii (tutaj znajdziemy wiadomości o rozwoju szkolnictwa w Odrzykoniu do 1918 roku).
3. Praca szkoły w Odrzykoniu w okresie międzywojennym.

W Zeszycie znajdują się ponadto informacje o IX Zjeździe Stowarzyszenia Odrzykoniaków opracowane przez Barbarę Guzek i kronika żałobna, w której znalazły się nazwiska osób należących do Stowarzyszenia, zmarłych w latach 2001 - 2005.

Zeszyt 12/2005

Przeszłość narodu to nie tylko wydarzenia historyczne skrupulatnie spisywane przez kronikarzy, to także towarzyszące tym wydarzeniom legendy, podania.

Bywało, że to one częściej i mocniej zapadały w pamięć aniżeli suche fakty historyczne. Po dziś dzień są świadectwem wyobraźni, kultury naszych przodków. Na pewno wielu czytelników zainteresuje treść Zeszytu nr 12. Tym razem jego autor Ludwik Łach pisze w nim o podaniach i legendach odrzykońskich. W wydaniu tym znajdziemy kolejno legendy związane z pochodzeniem nazwy Odrzykoń, z historią zamku odrzykońskiego i jego mieszkańców, z Prządkami. Oprócz tego autor podaje przykłady poezji współczesnej nawiązującej do prezentowanych legend.

Zeszyt ten to nie tylko ciekawa lektura, to książka, która z powodzeniem może być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego, historii, na godzinach wychowawczych.

Zeszyt 11/2004

Zeszyt nr 11 Dzieje teatru i chóru w Odrzykoniu poświęcony jest tematyce kulturalnej. Znajdziemy w nim informacje o rozwoju chóru i teatru w Odrzykoniu.

Początki tej artystycznej działalności sięgają końca XIX wieku. Autorem wspomnień jest Franciszek Krasowski - senior ruchu śpiewaczego w naszej wsi, który nie tylko zebrał i opracował informacje dotyczące rozwoju ruchu teatralnego i śpiewaczego w Odrzykoniu, ale także zgromadził mnóstwo związanych tematycznie fotografii. Sylwetkę autora przybliżyła Barbara Guzek. Wprowadzenie, właściwe tematyce Zeszytu, przygotowała Elżbieta Groszek.

Jest to ciekawe, opatrzone licznymi zdjęciami, wydanie, w którym wielu czytelników odnajdzie sylwetki swoich bliskich, bądź powróci myślami do własnej działalności artystycznej.

Zeszyt 10/2003

Odrzykoń- ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia) to tytuł zeszytu nr 10. Treść wydania w bardzo przystępny sposób przybliża czytelnikom najważniejsze sprawy dotyczące wsi Odrzykoń.

Wskazują na to także tytuły poszczególnych rozdziałów:
- Warunki naturalne, autor Irena Guzek
- Walory turystyczne Odrzykonia i okolicy, autor Barbara Guzek
- Ślady osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na terenie Odrzykonia, autor Anna Muzyczuk
- Stan badań archeologicznych na zamku Kamieniec, autor Renata Karola
- O gwarze Odrzykonia, autor Wiesława Wiśniowska
- Wesele odrzykońskie, autor Zofia Korona

Jak widać wyraźnie z przedstawionych tytułów treść zeszytu daje możliwość szerszego spojrzenia na naszą miejscowość, w różnych aspektach, przyrodniczym, turystycznym, archeologicznym, kulturowym. W zeszycie ponadto:
Ludwik Łach Stanisław F. Jucha
Andrzej Kołder Stanisław Kamieniecki