6 lutego 2009 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków zorganizowało kolejną imprezę dla mieszkańców Odrzykonia - projekcję filmu "Wesele Odrzykońskie" połączoną z biesiadą. Dzięki nowoczesnej technice obrzędowe wesele odrzykońskie wystawione w 1993 roku a uwiecznione na taśmie video, udało nam się przegrać na DVD i wyświetlić na dużym ekranie w sali Domu Kultury. Tego dnia sala zamieniła się w salę kinową i zgromadziła wielu mieszkańców Odrzykonia i okolicznych miejscowości. Na sali było wiele osób biorących udział w obrzędzie wesela w 1993 r. Film wzbudził wśród publiczności wspomnienia związane z realizacją wesela oraz dostarczył wzruszeń wielu osobom, które zobaczyły siebie na ekranie po wielu latach. Pani Zofia Korona, która reżyserowała Wesele w 1993 r. podzieliła się również wspomnieniami sprzed szesnastu lat i przypomniała nazwiska osób, które brały w nim udział, a w szczególności tych, dzięki którym obrzęd weselny został ocalony od zapomnienia. Po projekcji filmu wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na starodawny poczęstunek, który przygotowaliśmy wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy doskonale się bawili przy dźwiękach ludowej muzyki.

Foto Galeria