Działania

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Odrzykoniaków

od 17 lipca 2005 r. do 15 sierpnia 2010 r.

Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz władz samorządowych Gminy Wojaszówka było ufundowanie pamiątkowej tablicy z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na tablicy widnieje 68 nazwisk Odrzykoniaków - żołnierzy kampanii wrześniowej w 1939 r. 20 września 2009 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy. Hołdując tradycjom historycznym i patriotycznym naszej miejscowości chcieliśmy zachować pamięć o tych ludziach, którzy jako pierwsi stawili czoła najeźdźcom w 1939 roku, przekazać pamięć o nich współczesnym i przyszłym pokoleniom. W tej pięknej uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, poczty sztandarowe, orkiestra, członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy Odrzykonia. W gronie gości znalazł się także jedyny żyjący uczestnik kampanii wrześniowej p. Franciszek Krasowski. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy złożono wiązanki kwiatów, a następnie odbyło się okolicznościowe spotkanie w Domu Kultury połączone z odznaczeniem sztandaru Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Wojaszówce. Uroczystość uświetniona została specjalnie przygotowaną na tę okazję częścią artystyczną w wykonaniu odrzykońskiej młodzieży oraz poruszającym pokazem multimedialnym przygotowanym przez nauczyciela Zespołu Szkół p. Andrzeja Dziugana. Podobnie jak przy innych projektach Stowarzyszenie współpracowało z Wójtem Gminy Wojaszówka, sołtysem, Zespołem Szkół w Odrzykoniu, orkiestrą dętą, OSP, dyrektor GOKiR i GCI.

Foto Galeria

Dnia 12 maja 2009 r. naszą miejscowość odwiedzili goście z Izraela - pani Cypi Reem z córką i synem. Historia Cypi Reem jest nierozerwalnie związana z Odrzykoniem. Początek miała 70 lat temu, w czasie okupacji hitlerowskiej, późną jesienią 1940 r., kiedy to dwaj mieszkańcy Odrzykonia, p. Stanisław Dudek i Franciszek Filip udając się do lasu po drewno na opał, znaleźli w lesie małą, zziębniętą dziewczynkę żydowską w wieku ok. 3 lat. Historię Cesi, bo tak nazywali ja przybrani rodzice, państwo Dudkowie, opisaliśmy w 15 numerze Zeszytów Odrzykońskich. W skrócie tylko naświetlę, że rodzina Dudków uznała dziewczynkę za własną córkę i otoczyła głębokim uczuciem, narażając własne życie i zdając sobie sprawę z tego, że za przechowanie dziecka żydowskiego w czasie wojny groziła wysoka kara, łącznie z karą śmierci. Jednak Dudkowie uznali, ze warto zaryzykować. Okres wojny Cesia spędziła w Odrzykoniu z przybranymi rodzicami a po zakończeniu wojny zgłosił się do państwa Dudków Żyd, który zabrał dziewczynkę z sobą i tak po niej ślad zaginął aż do roku 2009. Pod koniec lat 90-tych p. Kazimierz Krasowski rozpoczął starania o wpisanie państwa Dudków do rejestru Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dokumenty znalazły się w archiwum Yad Vashem. Ciąg dalszy tej historii miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy to skontaktowała się ze mną p. Krystyna Kwiecień - tłumaczka jęz. hebrajskiego i poprosiła o pomoc w zorganizowaniu podróży Cesi - Cypi Reem do Polski. Tej podróży towarzyszyło wiele emocji i wzruszeń. Goście odwiedzili najpierw kościół parafialny w Odrzykoniu, gdzie Cesia została ochrzczona, następnie Muzeum Wsi, cmentarz, gdzie znajduje się grobowiec państwa Dudków, miejsce, gdzie kiedyś stał ich dom, a także miejsce w lesie, gdzie znaleziono Cesię w czasie wojny. Goście zwiedzili także zamek odrzykoński i zamkowe muzeum. Następnie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie spotkanie w Domu Kultury, na które zostali zaproszeni liczni goście - obok władz samorządowych, członków Stowarzyszenia, przedstawicieli IPN, osoby związane z historią dziewczynki Cesi. W miłej i ciepłej atmosferze wspominano pobyt Cesi w czasie wojny. Pani Cypi i jej dzieci dziękowali za jej ocalenie nie tylko rodzinie Dudków ale także wszystkim mieszkańcom Odrzykonia. Cypi Reem opowiedziała dalszy ciąg swojej historii. Cypi Reem przyznano tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Historia ta miała ciąg dalszy. W czerwcu 2010 r. rodzina państwa Dudków otrzymała pośmiertnie medal - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Medal odebrali krewni państwa Dudków. Maria i Tadeusz Guzkowie przekazali go do Muzeum Wsi w Odrzykoniu. My Odrzykoniacy jesteśmy bardzo dumni z tego medalu. "Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat" te słowa umieszczone na medalu "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" są symboliczne i bardzo dobrze świadczą o Odrzykoniakach.

Foto Galeria

6 lutego 2009 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków zorganizowało kolejną imprezę dla mieszkańców Odrzykonia - projekcję filmu "Wesele Odrzykońskie" połączoną z biesiadą. Dzięki nowoczesnej technice obrzędowe wesele odrzykońskie wystawione w 1993 roku a uwiecznione na taśmie video, udało nam się przegrać na DVD i wyświetlić na dużym ekranie w sali Domu Kultury. Tego dnia sala zamieniła się w salę kinową i zgromadziła wielu mieszkańców Odrzykonia i okolicznych miejscowości. Na sali było wiele osób biorących udział w obrzędzie wesela w 1993 r. Film wzbudził wśród publiczności wspomnienia związane z realizacją wesela oraz dostarczył wzruszeń wielu osobom, które zobaczyły siebie na ekranie po wielu latach. Pani Zofia Korona, która reżyserowała Wesele w 1993 r. podzieliła się również wspomnieniami sprzed szesnastu lat i przypomniała nazwiska osób, które brały w nim udział, a w szczególności tych, dzięki którym obrzęd weselny został ocalony od zapomnienia. Po projekcji filmu wszyscy uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na starodawny poczęstunek, który przygotowaliśmy wspólnie z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy doskonale się bawili przy dźwiękach ludowej muzyki.

Foto Galeria