Dnia 12 maja 2009 r. naszą miejscowość odwiedzili goście z Izraela - pani Cypi Reem z córką i synem. Historia Cypi Reem jest nierozerwalnie związana z Odrzykoniem. Początek miała 70 lat temu, w czasie okupacji hitlerowskiej, późną jesienią 1940 r., kiedy to dwaj mieszkańcy Odrzykonia, p. Stanisław Dudek i Franciszek Filip udając się do lasu po drewno na opał, znaleźli w lesie małą, zziębniętą dziewczynkę żydowską w wieku ok. 3 lat. Historię Cesi, bo tak nazywali ja przybrani rodzice, państwo Dudkowie, opisaliśmy w 15 numerze Zeszytów Odrzykońskich. W skrócie tylko naświetlę, że rodzina Dudków uznała dziewczynkę za własną córkę i otoczyła głębokim uczuciem, narażając własne życie i zdając sobie sprawę z tego, że za przechowanie dziecka żydowskiego w czasie wojny groziła wysoka kara, łącznie z karą śmierci. Jednak Dudkowie uznali, ze warto zaryzykować. Okres wojny Cesia spędziła w Odrzykoniu z przybranymi rodzicami a po zakończeniu wojny zgłosił się do państwa Dudków Żyd, który zabrał dziewczynkę z sobą i tak po niej ślad zaginął aż do roku 2009. Pod koniec lat 90-tych p. Kazimierz Krasowski rozpoczął starania o wpisanie państwa Dudków do rejestru Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dokumenty znalazły się w archiwum Yad Vashem. Ciąg dalszy tej historii miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy to skontaktowała się ze mną p. Krystyna Kwiecień - tłumaczka jęz. hebrajskiego i poprosiła o pomoc w zorganizowaniu podróży Cesi - Cypi Reem do Polski. Tej podróży towarzyszyło wiele emocji i wzruszeń. Goście odwiedzili najpierw kościół parafialny w Odrzykoniu, gdzie Cesia została ochrzczona, następnie Muzeum Wsi, cmentarz, gdzie znajduje się grobowiec państwa Dudków, miejsce, gdzie kiedyś stał ich dom, a także miejsce w lesie, gdzie znaleziono Cesię w czasie wojny. Goście zwiedzili także zamek odrzykoński i zamkowe muzeum. Następnie odbyło się zorganizowane przez Stowarzyszenie spotkanie w Domu Kultury, na które zostali zaproszeni liczni goście - obok władz samorządowych, członków Stowarzyszenia, przedstawicieli IPN, osoby związane z historią dziewczynki Cesi. W miłej i ciepłej atmosferze wspominano pobyt Cesi w czasie wojny. Pani Cypi i jej dzieci dziękowali za jej ocalenie nie tylko rodzinie Dudków ale także wszystkim mieszkańcom Odrzykonia. Cypi Reem opowiedziała dalszy ciąg swojej historii. Cypi Reem przyznano tytuł honorowego członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Historia ta miała ciąg dalszy. W czerwcu 2010 r. rodzina państwa Dudków otrzymała pośmiertnie medal - "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Medal odebrali krewni państwa Dudków. Maria i Tadeusz Guzkowie przekazali go do Muzeum Wsi w Odrzykoniu. My Odrzykoniacy jesteśmy bardzo dumni z tego medalu. "Kto ratuje jedno życie - ratuje cały świat" te słowa umieszczone na medalu "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata" są symboliczne i bardzo dobrze świadczą o Odrzykoniakach.

Foto Galeria