Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz władz samorządowych Gminy Wojaszówka było ufundowanie pamiątkowej tablicy z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na tablicy widnieje 68 nazwisk Odrzykoniaków - żołnierzy kampanii wrześniowej w 1939 r. 20 września 2009 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy. Hołdując tradycjom historycznym i patriotycznym naszej miejscowości chcieliśmy zachować pamięć o tych ludziach, którzy jako pierwsi stawili czoła najeźdźcom w 1939 roku, przekazać pamięć o nich współczesnym i przyszłym pokoleniom. W tej pięknej uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości, poczty sztandarowe, orkiestra, członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy Odrzykonia. W gronie gości znalazł się także jedyny żyjący uczestnik kampanii wrześniowej p. Franciszek Krasowski. Po odsłonięciu i poświęceniu tablicy złożono wiązanki kwiatów, a następnie odbyło się okolicznościowe spotkanie w Domu Kultury połączone z odznaczeniem sztandaru Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Wojaszówce. Uroczystość uświetniona została specjalnie przygotowaną na tę okazję częścią artystyczną w wykonaniu odrzykońskiej młodzieży oraz poruszającym pokazem multimedialnym przygotowanym przez nauczyciela Zespołu Szkół p. Andrzeja Dziugana. Podobnie jak przy innych projektach Stowarzyszenie współpracowało z Wójtem Gminy Wojaszówka, sołtysem, Zespołem Szkół w Odrzykoniu, orkiestrą dętą, OSP, dyrektor GOKiR i GCI.

Foto Galeria