Działania

Od 1 września 2007 r. do 6 lipca 2008 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków realizowało projekt "Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu" z programu Fundacji Wspomagania Wsi "Kultura Bliska - Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe". Celem projektu było przypomnienie mieszkańcom naszej miejscowości historii związanej z powstawaniem krzyży i kapliczek przydrożnych a turystom przybliżenie historii Odrzykonia. Stworzyliśmy trasę śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu. Obok wszystkich kapliczek, dzięki uprzejmości i zgodzie właścicieli ustawiliśmy cokoły z piaskowca, na których zamieściliśmy informacje o kapliczce - datę powstania, nazwisko fundatora, charakterystykę kapliczki i historię związaną z jej powstaniem. Dzięki temu kapliczki nie są anonimowe, każdy może przystanąć i przeczytać te informacje. Pierwszym etapem realizacji było przygotowanie merytoryczne, gdzie bazowaliśmy na informacjach zebranych przez historyka pana mgr Ludwika Łacha, opisanych w piątym numerze Zeszytów Odrzykońskich wydanym w 1999 r. "Krzyże i kapliczki przydrożne w Odrzykoniu". Na jego podstawie opracowaliśmy część opisową ścieżki. Przygotowaliśmy także dokumentację fotograficzną, wykorzystaną m.in. w wydanym folderze oraz na tablicy znajdującej się na budynku muzeum, na której są przedstawione trasy ścieżki - dłuższej żółtej i krótszej niebieskiej. Trasa zaczyna się i kończy w Muzeum Wsi w Odrzykoniu, można ją przemierzyć pieszo lub przejechać rowerem. Ścieżka jest oznaczona specjalnymi znakami w terenie. 6 lipca 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie ścieżki "Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu". Była to kolejna, udana impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków. Cześć oficjalna odbyła się w Muzeum Wsi, gdzie podsumowaliśmy realizację projektu i wysłuchaliśmy ciekawej prelekcji p. Ludwika Łacha o małej architekturze sakralnej oraz obejrzeliśmy wystawę fotograficzną o kapliczkach. Następnie wszyscy Odrzykoniacy i zaproszeni goście wyruszyli na trasę śladami krzyży i kapliczek. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia opowiadali o poszczególnych kapliczkach. Miłym akcentem było ognisko na leśnej polanie, przy którym wszyscy uczestnicy dzielili się wrażeniami. W projekcie tym współpracowaliśmy z Wójtem Gminy Wojaszówka, sołtysem Odrzykonia oraz dyrektor GOKiR i kierownikiem GCI.

Foto Galeria

Od 1 października 2007 r. do 29 marca 2008 r. Stowarzyszenie Odrzykoniaków realizowało projekt "Z tradycją w przyszłość" z programu Rzeczpospolita Internetowa. Celem tego projektu było zwiększenie dostępności Muzeum Wsi w Odrzykoniu, wzbogacenie oferty muzeum dla młodzieży szkolnej oraz budowanie wspólnoty wiejskiej poprzez włączenie się w jego realizację instytucji i organizacji społecznych działających na terenie naszej miejscowości a zwłaszcza odrzykońskiej młodzieży. Do realizacji projektu zaprosiliśmy wójta Gminy Wojaszówka p. Stanisława Blicharczyka, sołtysa wsi - p. Jana Krygowskiego, Zespół Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu, Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich, Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Gminne Centrum Informacji. W ramach projektu został zrealizowany film promujący Odrzykoń, a zwłaszcza Muzeum Wsi. Film został zrealizowany przez Telewizję Obiektyw, a scenariusz do niego napisali Barbara Guzek i Ludwik Łach. Film został powielony w stu egzemplarzach i rozesłany do szkół powiatu krośnieńskiego. Kolejnym etapem była realizacja Wirtualnego Muzeum, dzięki któremu zbiory naszego muzeum zostały udostępnione w efektowny sposób użytkownikom Internetu. Profesjonalną stronę internetową www.muzeumwsi.wojaszowka.pl wg naszego projektu wykonała firma Krosoft z Krosna. Dodatkowo dzięki realizacji projektu zostało odnowione wejście do muzeum zyskując nowe drzwi i odmalowany został przedsionek. W ramach tego projektu otrzymaliśmy zestaw multimedialny w postaci rzutnika oraz aparatu cyfrowego, a także 5 używanych komputerów, z których jeden pozostał w Stowarzyszeniu a resztę oddaliśmy do GCI. Zakupiliśmy także laptop i multimedialne głośniki, stąd możliwe jest wyświetlanie filmu zwiedzającym nasze muzeum. Podsumowanie projektu, które odbyło się 29 marca 2008 r. było dużym wydarzeniem. W Muzeum Wsi odbyło się spotkanie, na które przybyło wielu członków Stowarzyszenia i zaproszeni goście. Podsumowano zadania realizowane w czasie projektu, zaprezentowano film oraz wirtualne muzeum. W czasie uroczystości dokonano także podsumowania konkursu fotograficznego dla młodzieży ogłoszonego w dwóch kategoriach: "Muzeum Wsi" oraz "Walory Odrzykonia i okolic". Piękne zdjęcia młodzieży, które mogliśmy podziwiać na zorganizowanej w muzeum wystawie zostały nagrodzone wspaniałymi nagrodami: ufundowaliśmy ciekawe albumy, zestawy eleganckich piór oraz statuetki i dyplomy. Ostatnim akcentem była staropolska biesiada. Dzięki projektowi zwiększyliśmy dostępność naszego muzeum, ułatwiliśmy zarządzanie nim i rozwiązaliśmy problem oprowadzania turystów.

Foto Galeria

11 grudnia 2005 r. w sali Domu Kultury w Odrzykoniu odbyła się impreza p.n. "Gmina Wojaszówka oczami mieszkańców", na której, obok wszystkich organizacji działających na terenie naszej gminy, zaprezentowało się Stowarzyszenie Odrzykoniaków. Była to wspaniała okazja do wymiany doświadczeń mieszkańców gminy i zaproszonych gości na przedstawione tematy dotyczące rozwoju Gminy Wojaszówka oraz zachęta do odwiedzenia naszej okolicy, zabytków i przyrody Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas imprezy odbyły się pokazy multimedialne uczniów o walorach historycznych, przyrodniczych oraz kierunkach rozwoju gminy, a po prezentacji zostały otwarte stoiska organizacji. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy wybrane eksponaty z Muzeum Wsi w Odrzykoniu, wydawnictwo Zeszytów Odrzykońskich oraz Kronikę Stowarzyszenia i Złotą Księgę. Zaprezentowaliśmy także zdjęcia z poszczególnych Zjazdów. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków byli również konsultantami w opracowaniu przez młodzież folderu promującego naszą gminę.

Foto Galeria