Dnia 2 sierpnia 2014 roku, w Odrzykoniu, odbył się II Zjazd Rodu Grzybałów zorganizowany przez grupę rodzinną we współpracy ze Stowarzyszeniem Odrzykoniaków. Grupie przewodniczyła Lucyna Jawor z Odrzykonia wspomagana przez członków grupy w osobach Jacek Blicharczyk - Odrzykoń , Jacek Grzybała - Kielce i Teresa Grzybała - Odrzykoń.

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. w kościele parafialnym w Odrzykoniu pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Mszę Św. oraz okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz ks.Jan Rydzik. W krótkich słowach podziękował wszystkim fundatorom witraża znajdującego się w prezbiterium kościoła. Po zakończeniu Mszy Św., już tradycyjnie zrobiono sobie zdjęcie przed wejściem do kościoła wraz z ks. proboszczem . Potem pieszo uczestnicy zjazdu udali się na miejscowy cmentarz parafialny.Tu nastąpiło poświęcenie pomnika Tomasza Grzybały oraz Agnieszki Grzybały przez proboszcza ks.Jana Rydzika. Odmówiono także modlitwe za dusze śp. zmarłych osób.

Pomnik Tomasza został odnowiony w ramach składki uczestników I zjazdu , natomiast koszty odnowienia pomnika Agnieszki Grzybały pokrył w całości prawnuk Jacek Grzybała z Kielc. Przy tym spotkaniu na cmentarzu w Odrzykoniu obecny był konserwator zabytków z Krosna, Pan Zdzisław Gil , który bardzo wysoko ocenił jakość prac konserwatorskich wykonanych przez kamieniarza Stanisława Bednarza z Krosna .

Dalsze obrady jak również spotkanie rodzinne odbyło się w Gminnym Domu Kultury, którego sale udostępnił gratis Sołtys Odrzykonia Pan Jan Kygowski. W miłej atmosferze i przy muzyce bawiono się do godziny 21.00.

Jacek Grzybała-Kielce