Dnia 16 września 2017 roku o g.15.00 w restauracji Artis w Moderówce, koło Krosna, odbył się III ZJAZD RODU GRZYBAŁÓW. Zjazd został zorganizowany wraz ze Stowarzyszeniem Odrzykoniaków. Na wstępie Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Lucyna Jawor powitała zaproszonych gości w osobach: Barbara Guzek - Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków, Stanisław Blicharczyk - wiceprezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków i były Wójt Gminy Wojaszówka oraz Andrzej Kołder wraz z małżonką Martą - kustosz Zamku Odrzykońskiego. Po przypomnieniu programu zjazdu Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Lucyna Jawor wspomniała o tym, że to już nasz III zjazd , a dwa poprzednie (w 2012 i 2014 r.), to wielki sukces naszego RODU GRZYBAŁÓW. Sukces ten przypieczętował ufundowany w nawie głównej kościoła parafialnego w Odrzykoniu pod wezwaniem Św. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej, witraż z podobizną patronki św. Katarzyny. Potem nastąpiło krótkie przedstawienie się uczestników. Referaty w temacie " Losy Grzybałów w Ameryce na przykładzie Józefa i Henryka Grzybały oraz Anny Grzybały-Rękowicz " przestawił prelegent Jacek Grzybała a uzupełniania i zebranie nowych danych do Drzewa Geneaologicznego Rodu Grzybałów to domena niezastąpionego kuzyna Andrzeja Urbanka. Dużą atrakcją genealogiczną była zaprezentowana przez Panią Halinę Wojnar z Miejsca Piastowego historia Rodu Łukasza Grzybały, syna Jana Grzybały. Sama plansza miała ponad 2 metry długości i zawierała mnóstwo zdjęć. Około godziny 18.00 zarządzono przerwę i tu odbyły się indywidualne rozmowy rodzinne , zresztą wyjątkowo udane i owocne . Następnie podano danie gorące , kawę , herbatę, a po posiłku wykonano jeszcze pamiątkowe zbiorowe zdjęcia. Cała impreza była filmowana , będzie z tego spotkania wideo -film, robił to Pan Krzysztof Cebula. Było nas nie za wiele , ale atmosfera jak podkreślali wszyscy na pożegnaniu ok g. 20.00 była wyjątkowo serdeczna i miła.

Dnia 17 września 2017 roku, w niedzielę, o g. 11.00 została odprawiona przez proboszcza, ks. Jana Rydzika, msza św. w intencji Rodu Grzybałów.

Jacek Grzybała