Dnia 15 sierpnia 2010 r. odbył się X Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków, na którym obchodzono 100-lecie istnienia organizacji. Geneza Stowarzyszenia sięga roku 1910, kiedy to odbył się I Zjazd inteligencji odrzykońskiej, w którym uczestniczyło 38 osób, w tym dwie kobiety. W X Zjeździe wzięło udział 78 osób.
X Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków nawiązał do atmosfery poprzednich zjazdów. Rozpoczęła go uroczysta msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Odrzykoniu, połączona z poświęceniem wieńców dożynkowych. Po mszy św. złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar I i II wojny światowej oraz pod tablicą upamiętniającą żołnierzy - Odrzykoniaków walczących w kampanii wrześniowej w 1939 r.
W Jubileuszowym Zjeździe, oprócz członków i sympatyków Stowarzyszenia Odrzykoniaków, wzięli udział zaproszeni goście m.in. wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Guzik, radny Powiatu Krośnieńskiego Jerzy Kaleta, kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie Grażyna Ostrowska, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk, władze samorządowe Gminy Wojaszówka z wójtem Stanisławem Blicharczykiem oraz wice wójtem Grzegorzem Makarą, przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji.
Zjazd otworzyła prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek, która przypomniała genezę Stowarszyszenia a także przedstawiła sprawozdanie z jego działalności za okres ostatnich pięciu lat. Minutą ciszy uczczono członków Stowarzyszenia zmarłych w ciągu ostatnich pięciu lat.
Podczas Zjazdu, wicestarosta Andrzej Guzik w asyście wójta Gminy Wojaszówka Stanisława Blicharczyka uroczyście wręczył odznakę honorową "Zasłużony dla kultury polskiej" nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia p. Ludwikowi Łachowi.
Walny Zjazd Stowarzyszenia nadał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków panu Franciszkowi Krasowskiemu - zasłużonemu dla kultury odrzykońskiej działaczowi teatru i chóru ludowego oraz panu Michałowi Łuczajowi - właścicielowi zakładu poligraficznego "Chemigrafia", który od wielu lat współpracuje z Odrzykoniakami. Okolicznościowe statuetki i dyplomy wręczyła Honorowym Członkom Stowarzyszenia prezes Barbara Guzek w asyście wójta Stanisława Blicharczyka.
Ważnym akcentem było przekazanie przez Marię i Tadeusza Guzków medalu "Sprawiedliwy wśród narodów świata" oraz dyplomu honorowego nadanym pośmiertnie państwu Marii i Stanisławowi Dudkom jako symboliczne podziękowanie za uratowanie życia żydowskiej dziewczynce w czasie II wojny światowej. Medal ten i dyplom znajdują miejsce w Muzeum Wsi w Odrzykoniu.

 

W czasie Zjazdu wybrano nowe władze Stowarzyszenia Odrzykoniaków w osobach:
Prezes - Barbara Guzek
Wiceprezes - Katarzyna Blicharczyk-Marszałek
Wiceprezes - Jan Krygowski
Sekretarz - Elżbieta Groszek
Skarbnik - Paweł Wojtunik
Członkowie - Małgorzata Folta
Irena Guzek
Zofia Korona
Marta Raś - Półchłopek
Stanisław Blicharczyk
Ludwik Łach

Komisja Rewizyjna - przewodnicząca: Stanisława Urbanek
członkowie: Zofia Bączar
Kazimierz Filip

Sąd Koleżeński - przewodniczący: Stanisław Szafran
członkowie: Barbara Kasza
Anna Matusz

Skład Zespołu Redakcyjnego Zeszytów Odrzykońskich został poszerzony o osoby: Katarzynę Marszałek i Halinę Nikosowską.
Z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia na ręce prezes Barbary Guzek wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik przekazał piękną wiązankę kwiatów, a pani Grażyna Ostrowska wręczyła grawerton z najserdeczniejszymi gratulacjami za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, które budzą powszechny szacunek i uznanie.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu, a następnie spotkanie towarzyskie, które było okazją do wymiany wrażeń, wspomnień i biesiadowania przy dźwiękach ludowej kapeli.

Foto Galeria