Zeszyt 16/2009

Zeszyt Odrzykoński nr 16 jest pierwszą częścią Odrzykońskiego Słownika Biograficznego. Nosi on tytuł Odrzykoniacy w Służbie Bożej i przedstawia sylwetki księży wywodzących się z Odrzykonia. Autorem Zeszytu jest pan Ludwik Łach, który całość poprzedził stosownym wstępem. We wprowadzeniu zapoznał czytelników z ideą powstania Słownika i koniecznością przypomnienia sylwetek tych Odrzykoniaków, którzy rozsławili swoją rodzinną wieś. W zeszycie zaprezentowanych zostało trzydziestu duchownych, którzy poświęcili swe życie Służbie Bożej i którzy swą posługę wypełniali nie tylko w kraju, ale także daleko poza jego granicami, w różnych czasach i różnych warunkach.

Zeszyt 15/2008

Zeszyt nr 15 pod tytułem Kronika Koła Gospodyń Wiejskich w Odrzykoniu ma trzech autorów, a są nimi kolejno, pan Ludwik Łach – autor słowa wstępnego do czytelników oraz życiorysu Kazimierza Krasowskiego, pan Kazimierz Krasowski – mieszkaniec wsi interesujący się historią regionalną i autor licznych opracowań powstałych w związku z tymi zainteresowaniami, między innymi Historii Koła Gospodyń Wiejskich oraz pani Zofia Korona, która opracowała historię Koła od roku 1992 do czasu wydania Zeszytu, czyli roku 2008. W treści Zeszytu znajdziemy nie tylko informacje na temat rozwoju tej organizacji na terenie Odrzykonia, ale również zostajemy zapoznani ogólnie z życiem wsi pod koniec XIX i na początku XX wieku. Ponadto, obok skrupulatnie zaprezentowanej działalności organizacji, przedstawione zostały bliżej sylwetki kobiet sprawujących funkcję przewodniczących Koła. Całość wzbogacona została licznymi zdjęciami.

Zeszyt 14/2007

Zeszyt nr 14, którego autorką jest pani Zofia Korona, nosi tytuł Dzieje Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu 1939 – 2000. Kolejne rozdziały poświęcone są następującej tematyce:
- I – Oświata w Polsce w latach 1939 – 2000.
- II – Dzieje szkolnictwa w Odrzykoniu w latach 1939 – 2000.W tym rozdziale; Od szkoły parafialnej do szkoły 7-klasowej; Okupacja i tajne nauczanie; Szkoła w Odrzykoniu po wyzwoleniu; Budowa nowej szkoły; Nadanie szkole imienia Aleksandra Fredry; Szkoła w nowej strukturze – powołanie gimnazjum.
- III – Organizacje uczniowskie w szkole.
- IV – Działalność Komitetu Rodzicielskiego.
- V – Sylwetki kierowników i dyrektorów szkoły w Odrzykoniu w latach 1939 – 1990.
- VI - Kadra nauczycielska w szkole w Odrzykoniu w latach 1938 – 1990.

Całość udokumentowana została licznymi zdjęciami, które niejednemu z czytelników przypomną szkolne lata.

Ponadto w Zeszycie znajduje się, napisane przez pana Ludwika Łacha, wspomnienie pośmiertne poświęcone byłemu prezesowi Stowarzyszenia Odrzykoniaków Izydorowi Zajdlowi.

Zeszyt 13/2006

Zeszyt nr 13 nosi tytuł Dzieje szkolnictwa we wsi Odrzykoń w latach 1842 - 1939. Jego autorem jest Michał Winiarski, który wyraził zgodę na publikację swojej pracy magisterskiej.

W tekście znajdziemy informacje na temat rozwoju szkolnictwa na terenie naszej miejscowości, nauczycieli pracujących w Odrzykoniu w wymienionych wyżej, w tytule latach.

Poszczególne zagadnienia związane z tematem zostały opracowane w rozdziałach o następujących tytułach:
1. Zarys dziejów wsi Odrzykoń.
2. Sprawa oświaty w Galicji w dobie autonomii (tutaj znajdziemy wiadomości o rozwoju szkolnictwa w Odrzykoniu do 1918 roku).
3. Praca szkoły w Odrzykoniu w okresie międzywojennym.

W Zeszycie znajdują się ponadto informacje o IX Zjeździe Stowarzyszenia Odrzykoniaków opracowane przez Barbarę Guzek i kronika żałobna, w której znalazły się nazwiska osób należących do Stowarzyszenia, zmarłych w latach 2001 - 2005.