Zeszyt 4/1998

Zeszyt nr 4 pod tytułem Odrzykoń - zamek. Studium historyczne zawiera informacje dotyczące historii zamku odrzykońskiego. Autorem pracy jest Józef Jucha.

Treść zeszytu porusza następujące zagadnienia:
- Położenie zamku.
- Pierwsi właściciele zamku.
- Królewski gość na zamku. (Król Jan Zapoyla gościem Marcina Kamienieckiego).
- Groźne bezkrólewie.
- Oblężenie i obrona. (Krwawy najazd Szwedów, a za nimi księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego).
- Kaplica i prebenda.
- Zamek w upadku. Konserwacja ruin.

Ciekawie poprowadzona opowieść wprowadza w historię zamku, jego mieszkańców i pokazuje, że dzieje budowli są ściśle związane z losami naszego kraju.

Tekst główny Zeszytu poprzedza artykuł Stanisława F. Juchy Józef Jucha (1897 - 1977) ważniejsze dane z życiorysu.

W Zeszycie znajdziemy także teksty dotyczące dalszych losów zamczyska, odpowiedniego sposobu zabezpieczenia ruin, tak, aby jak najdłużej świadczyły o przeszłości naszego regionu. I tak Stanisław Blicharczyk, Stanisław F. Jucha i Ludwik Łach są autorami publikacji Epilog własnościowy zamku odrzykońskiego w świetle ostatnich postanowień władz sądowych i administracyjnych, a Artur Bata i Zdzisław Gil Koncepcja zagospodarowania zamku Kamieniec i jego otoczenia przez Muzeum Okręgowe w Krośnie.

Zeszyt 3/1997

Zeszyt nr 3 autorstwa Ludwika Łacha nosi tytuł Pomniki pamięci narodowej w Odrzykoniu.

W jego treści znajdziemy między innymi następujące rozdziały:
- Pomnik Tadeusza Kościuszki,
- Pomnik Odrzykoniaków poległych w latach 1914 - 1921,
- Pomnik ofiar II wojny światowej.

Pisząc o tychże obiektach autor przypomina, że Odrzykoń ma także swój wkład w upamiętnianie narodowej i lokalnej przeszłości. Trzeba bowiem wiedzieć, że zachowując pamięć o pomnikach, pamiętamy jednocześnie o tych, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny

Zeszyt 2/1997

Zeszyt nr 2 poświęcony został jednej z największych postaci historycznych w Rzeczypospolitej, a wywodzącej się z Odrzykonia, pierwszemu Hetmanowi Wielkiemu Koronnemu - Mikołajowi Kamienieckiemu.

Zaprezentowany tekst opracowany został przez Józefa Juchę i w formie rękopisu przekazany do dokumentacji Stowarzyszenia. Rękopis został przygotowany do druku i ujrzał światło dzienne w roku 1997. Treść Zeszytu poprzedza krótka informacja o nieżyjącym już w chwili wydania pracy autorze. To słowo wstępne napisał Stanisław F. Jucha.

Zeszyt na pewno zainteresuje osoby, które zajmuje nie tylko przeszłość ich małej ojczyzny, ale także historia Polski. Jego lektura jest świetną lekcją patriotyzmu, budzi poczucie dumy, że nie gdzie indziej, ale właśnie na naszej ziemi wyrosła postać, która mocno wrosła w historię narodu. Zeszyt ten jest sprawną prezentacją sylwetki hetmana, a także czasów, w jakich żył (lata życia hetmana to ok. 1456 - 1515), bogatego tła historycznego i obyczajowego epoki.

W Zeszycie znajduje się także wspomnienie Ludwika Łacha poświęcone pierwszemu prezesowi Stowarzyszenia Tomaszowi Urbankowi.

Zeszyt 1/1996

Zeszyt nr 1, którego autorem jest pan Ludwik Łach, nosi tytuł Geneza Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz kierunki jego działalności.

Jak wskazuje tytuł Zeszytu, wydanie to ma przede wszystkim charakter informacyjny, potencjalny czytelnik znajdzie w nim wiadomości na temat historii Stowarzyszenia, okoliczności jego powstania, kolejnych zjazdów Odrzykoniaków, kierunków działalności przez nich określonych i przyjętych do realizacji.

Godne uwagi jest motto wprowadzające w treść Zeszytu. Przypomniane słowa Andrzeja Maksymiliana Fredry: Obce rzeczy dobrze wiedzieć jest, swoje obowiązek najlepiej oddają ideę związku, którego I Zjazd odbył się w 1910 roku i który przez niemal sto lat nie tylko nie zaniechał swojej działalności, ale nadal ją rozwija, mając przede wszystkim na uwadze ocalić od zapomnienia, pozostawić po sobie ślad.