Zeszyt 20/2013

"Zarys historii sportu w Odrzykoniu". Autorka opracowania Katarzyna Blicharczyk-Marszałek, z pomocą działaczy i sportowców miejscowego klubu starała się odtworzyć historię LZS-u "Zamczysko Odrzykoń". Duża część opracowania dotyczy najbardziej popularnej dyscypliny - piłki nożnej, ale oprócz niej przeczytać można o innych sportach w Odrzykoniu takich jak narciarstwo, piłka siatkowa, tenis stołowy, turystyka motorowa itd. Panie Zofia Korona i Irena Guzek starały się przypomnieć, jak wyglądał sport szkolny do lat dziewięćdziesiątych, a panowie Piotr Guzek i Zygmunt Gerlach przedstawili jak wygląda sport w szkole obecnie. Z pewnością interesujące dla Państwa będą wspomnienia zawodników i działaczy. Prezentowany Zeszyt jest swego rodzaju pokłonem w kierunku animatorów sportu wiejskiego na terenie Odrzykonia po II wojnie światowej oraz podziękowaniem dla wszystkich dotychczasowych uczestników tego ruchu oraz dla zawodników za ich bezinteresowny wysiłek i chwile radości i satysfakcji jakich nam dostarczali w czasie zawodów.

Zeszyt 19/2012

„Podróże kształcą. Impresje żołnierza polskiego z lat 1939 – 1946” to tytuł kolejnego Zeszytu, tym razem, o charakterze pamiętnikarsko – wspomnieniowym, którego autorem jest Odrzykoniak, Jan Guzek. W prezentowanym Zeszycie autor opisuje wydarzenia, których był uczestnikiem i światkiem w okresie 18 lat swojego życia, tj. w latach 1939 – 1957, czyli w okresie bardzo szczególnym w dziejach naszego narodu. Wspomnienia te są więc dla nas cenną lekcją historii.
Zeszyt opracowała pani Barbara Guzek, która napisała również wprowadzenie i życiorys Jana Karola Guzka.

Zeszyt 18/2011

Zeszyt Odrzykoński nr 18 to kolejna część Odrzykońskiego Słownika Biograficznego, która nosi tytuł – Nauczyciele. W Zeszycie tym znajduje się ponad 50 biogramów nieżyjących już nauczycieli szkół różnego szczebla wywodzących się Odrzykonia. Jest to praca zbiorowa, autorami tekstów są w większości osoby spokrewnione z nauczycielami. Całość została poprzedzona wprowadzeniem przygotowanym przez pana Ludwika Łacha.

W Zeszycie zostało zamieszczone także sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Odrzykoniaków za okres od 17 lipca 2005 roku do 15 sierpnia 2010 roku oraz informacja o przebiegu X – Jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia. Autorką obydwu tekstów jest pani Barbara Guzek. Sprawozdanie z przebiegu X Zjazdu zostało udokumentowane licznymi zdjęciami.

Zeszyt 17/2010

Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu 1910 – 2010 – to tytuł 17 numeru Zeszytu Odrzykońskiego. Treść została opracowana przez pana Andrzeja Dziugana, który podczas pisania pracy wykorzystywał głownie zapisy znajdujące się w kronice OSP.
Całość została podzielona na trzy rozdziały o następujących tytułach:
rozdział I – Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzykoniu do roku 1945.
rozdział II – Ochotnicza Straż Pożarna w okresie Polski Ludowej.
rozdział III – Ochotnicza Straż Pożarna w latach 1989 – 2009.
Oprócz dokładnej relacji z działalności organizacji w wyżej wymienionym czasie czytelnik znajdzie mnóstwo zdjęć dokumentujących pracę strażaków. Całość zamknięta jest Kalendarium najważniejszych wydarzeń z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu.