Zeszyt 12/2005

Przeszłość narodu to nie tylko wydarzenia historyczne skrupulatnie spisywane przez kronikarzy, to także towarzyszące tym wydarzeniom legendy, podania.

Bywało, że to one częściej i mocniej zapadały w pamięć aniżeli suche fakty historyczne. Po dziś dzień są świadectwem wyobraźni, kultury naszych przodków. Na pewno wielu czytelników zainteresuje treść Zeszytu nr 12. Tym razem jego autor Ludwik Łach pisze w nim o podaniach i legendach odrzykońskich. W wydaniu tym znajdziemy kolejno legendy związane z pochodzeniem nazwy Odrzykoń, z historią zamku odrzykońskiego i jego mieszkańców, z Prządkami. Oprócz tego autor podaje przykłady poezji współczesnej nawiązującej do prezentowanych legend.

Zeszyt ten to nie tylko ciekawa lektura, to książka, która z powodzeniem może być wykorzystana jako pomoc dydaktyczna na lekcjach języka polskiego, historii, na godzinach wychowawczych.

Zeszyt 11/2004

Zeszyt nr 11 Dzieje teatru i chóru w Odrzykoniu poświęcony jest tematyce kulturalnej. Znajdziemy w nim informacje o rozwoju chóru i teatru w Odrzykoniu.

Początki tej artystycznej działalności sięgają końca XIX wieku. Autorem wspomnień jest Franciszek Krasowski - senior ruchu śpiewaczego w naszej wsi, który nie tylko zebrał i opracował informacje dotyczące rozwoju ruchu teatralnego i śpiewaczego w Odrzykoniu, ale także zgromadził mnóstwo związanych tematycznie fotografii. Sylwetkę autora przybliżyła Barbara Guzek. Wprowadzenie, właściwe tematyce Zeszytu, przygotowała Elżbieta Groszek.

Jest to ciekawe, opatrzone licznymi zdjęciami, wydanie, w którym wielu czytelników odnajdzie sylwetki swoich bliskich, bądź powróci myślami do własnej działalności artystycznej.

Zeszyt 10/2003

Odrzykoń- ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia) to tytuł zeszytu nr 10. Treść wydania w bardzo przystępny sposób przybliża czytelnikom najważniejsze sprawy dotyczące wsi Odrzykoń.

Wskazują na to także tytuły poszczególnych rozdziałów:
- Warunki naturalne, autor Irena Guzek
- Walory turystyczne Odrzykonia i okolicy, autor Barbara Guzek
- Ślady osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na terenie Odrzykonia, autor Anna Muzyczuk
- Stan badań archeologicznych na zamku Kamieniec, autor Renata Karola
- O gwarze Odrzykonia, autor Wiesława Wiśniowska
- Wesele odrzykońskie, autor Zofia Korona

Jak widać wyraźnie z przedstawionych tytułów treść zeszytu daje możliwość szerszego spojrzenia na naszą miejscowość, w różnych aspektach, przyrodniczym, turystycznym, archeologicznym, kulturowym. W zeszycie ponadto:
Ludwik Łach Stanisław F. Jucha
Andrzej Kołder Stanisław Kamieniecki

Zeszyt 9/2002

Zeszyt nr 9 Monografia Krośnieńskiego jest prezentacją pracy dyplomowej napisanej w latach 1928 - 1932 przez Franciszka Kozioła - Sulimowskiego.

Treść główna pracy to między innymi omówienie takich zagadnień jak: krajobraz, procesy morfologiczne, wody, klimat i pogoda, szata organiczna, zaludnienie, zasiedlenia, produkcja i konsumpcja, komunikacja, położenie przyrodzone astronomiczne i jego konsekwencje, znaczenie dla Polski dawniej a dziś, wskazówki dla wycieczkowania. W sposób bardzo rzeczowy i kompetentny kreśli autor obraz powiatu sprzed II wojny światowej.

W zeszycie znalazły miejsce także inne teksty związane treściowo z autorem pracy, mianowicie:
- Zdzisława Sulimowskiego Wspomnienie o Ojcu.
- Stanisława Blicharczyka Wspomnienie o Wuju i rodzie Koziołów.